Muzyka czasów Boccaccia - program oparty na muzyce dworskiej okresu Ars Nova / Machaut , Landini /. W sztuce tego okresu po raz pierwszy w historii muzyki kompozytorzy stawiają przed wykonawcą-śpiewakiem wysokie wymagania - dużej biegłości warsztatowej i umiejętności pracy w zespole. Kompozycje szkoły włoskiej XIV wieku można pod względem stosowanych figuracji porównać do najtrudniejszych arii barokowych ; szkoła francuska wnosi charakterystyczną śpiewność i nową harmonię .

Maj i słowiki - liryka miłosna trubadurów, a więc początki artystycznej pieśni, opartej na wyrafinowanej poezji, stanowiącej do dziś wzór kunsztu literackiego. Symbole miłości - maj, słowik i kwiaty są stałymi atrybutami ich twórczości, a w koncercie posłużyły za klucz przy doborze utworów . Chcemy, aby przemówili do słuchaczy średniowieczni kompozytorzy i poeci , zakochani i porzuceni, przeżywający miłosne chwile uniesień i upadków, dostrzegający w chwilach szczęścia nie tylko urodę wybranki swojego serca, ale i piękno otaczającej ich przyrody; kwitnące majowe kwiaty i śpiewające ptaki , pobudzające miłosne uczucia. Autorami prezentowanych utworów są najwybitniejsi twórcy liryki miłosnej XIII – XV wieku.

Muzyka czasu wypraw krzyżowych - program ten jest muzyczną i poetycką kroniką krucjat, pisaną przez wybitne osobistości artystyczne i polityczne , jak król Ryszard Lwie Serce i Tybalt, książę Szampanii; barwną , urozmaiconą zarówno pod względem melodycznym, jak też z uwagi na bogactwo użytych instrumentów, zrekonstruowanych na podstawie hiszpańskich rzeźb i obrazów z XII i XIII w, ale przede wszystkim dzięki wzorowanej na muzyce Orientu rytmice i ekspresji.

Cantigas de Santa Maria - Alfons X Mądry jest często nazywany ojcem prozy hiszpańskiej. Zebrana przez niego kolekcja 450 pieśni, znana jako Cantigas de Santa Maria stanowi jeden z największych pomników muzyki średniowiecza. Kult Marii był bardzo silny w XIII wieku i wiele adresowanych do niej pieści było wyrazem szczerych religijnych uczuć. Uczucia te znalazły odbicie i wsparcie w niezliczonej liczbie przypisywanych jej cudów. Cantigas zaliczane są najczęściej do twórczości świeckiej. Niemałą rolę w takiej kwalifikacji odgrywa wyraźny wpływ form zwrotkowych kultywowanych przez trubadurów, które we Francji ustaliły się jako virelais: spotkać tu można też ronda. Pieśni rytmiczne wykazują bliski związek z muzyką ludową i taneczną. Zauważalny jest wpływ kultury arabskiej na muzykę – ilustracje, zamieszczone w jednym z woluminów wyraźnie rozróżniają arabskich i europejskich muzyków, są ponadto doskonałym źródłem informacji o ówczesnym wykonawstwie, prezentując XIII-wieczne instrumenty. Na koncercie DEKAMERONU pojawiają się wraz z pieśniami - arabska lutnia, gitara mauretańska, rebab, fidel , odtworzone na podstawie ilustracji i nadające autentyczną oprawę instrumentalną pieśniom.

Muzyka Akademii Krakowskiej XV wieku - zarejestrowana na płycie TONPRESS w serii ‘ Muzyka Staropolska’ przedstawia kompozycje profesorów, wychowanków i studentów krakowskiej uczelni / Mikołaj z Radomia, Piotr z Grudziądza, Jan z Jasiennej/. Pochodzą głównie z rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej i Biblioteki Narodowej. Muzyka religijna i świecka do tekstów polskich i łacińskich prezentuje wysoki poziom ówczesnej kultury muzycznej ; polifonii wzorowanej na szkole burgundzkiej, a także szerokie zainteresowanie twórców aktualnościami politycznymi i społecznymi / Pieśń o Wiklefie Andrzeja Gałki/.

Pieśni Maryjne Polski, Niemiec, Francji i Hiszpanii, XIII – XV w. - Zamierzeniem programu jest ukazanie polskiej twórczości maryjnej na tle podobnej tematycznie muzyki europejskiej. Wybrano anonimowe utwory polsko- i łacińskojęzyczne , pochodzące głównie z rękopisów bibliotek Krasińskich i Raczyńskich oraz z pomniejszych źródeł. Muzykę niemiecką reprezentują maryjne pieśni minnesingerów / Frauenlob, Volkenstein/ , francuską – motety maryjne Szkoły Notre Dame , a hiszpańską Cantigas de Santa Maria Alfonsa X Mądrego / 1223- 1284/ .

    Kolędy staropolskie - w XVI wieku powstała w Polsce ogromna ilość kolęd, Przekazały ją zarówno katolickie, jak i protestanckie kancjonały , i tylko nieliczne ( Anioł pasterzom mówił ) zachowały popularność do dziś. Są to miniaturowe bożonarodzeniowe opowieści oparte na melodiach pieśni dworskich, melodiach ludowych a nawet popularnych w owym czasie tańców - pawany i galiardy.

   Cancionero de Palacio - W przechowywanym w bibliotece Pałacu Królewskiego w Madrycie zbiorze z 551 kompozycji ocalało 460. Jest to niezwykle istotne świadectwo życia muzycznego na przełomie XV i XVI wieku. Zbiór z pewnością służył powstałej Kapeli Królewskiej. Zawarto w nim pieśni różnych gatunków – miłosne, polityczne, historyczne, religijne, rycerskie , ludowe i taneczne. Nowy styl był silnie związany z muzyką ludową , oparty na prostej strukturze harmonicznej , a tradycje trzech populacji poprzednich ośmiu wieków– chrześcijańskiej, arabskiej i żydowskiej – konsekwentnie wymieniają i mieszają elementy swoich kultur.

   Missa Notre-Dame - Guillaume’a de Machaut należy do najważniejszych utworów światowej literatury muzycznej tego gatunku. Jej twórca [ 1300-1377 ] urodzony w Reims francuski poeta i kompozytor jest najwybitniejszym przedstawicielem epoki Ars Nova. Guillaume de Machaut zasłynął jako twórca najbardziej reprezentatywnych form swojej epoki. Komponował motety, ronda , virelais, ballady, lais , ale uwieńczeniem jego twórczości jest właśnie Msza. DEKAMERON prezentuje Mszę w żeńskiej obsadzie czterogłosowej z towarzyszeniem instrumentów.

powpopowrot

                p