DEKAMERON prowadzi kursy interpretacji w Sandomierzu i Starym Sączu. Informacje dostępne są na stronach :

 

http://www.festiwal.stary.sacz.pl/kurs.html


Szkoła Dawnego Tańca i Muzyki

Sandomierz

Organizator:Centrum Dawnego Tańca i Muzyki

Staromiejski Dom Kultury w Warszawie

tel 0-22-8312375

www.sdk.pl

wpe9.gif (75040 bytes)
Po raz szósty  w sandomierskiej Szkole Dawnego Tańca i Muzyki , organizowanej od 1993 roku przez Staromiejski Dom Kultury w Warszawie odbył się kurs poświęcony interpretacji muzyki średniowiecza.

Historia

1996-Mała Historia Muzyki Średniowiecza

wpeA.gif (21615 bytes)1997- Muzyka świecka średniowiecza 1998-MuzykaTrecentawpeD.gif (12911 bytes)
master6.gif (72016 bytes)

powrót

 

1999-Adam de la Halle 

"Le jeu de Robin et Marion"

Z folderu Szkoły: Program tego kursu zdominuje śpiewogra Le Jeu de Robin et de Marion Adama de la Halle (1245-1285) , wybitnego truwera dworów Roberta III Artois i Karola Andegaweńskiego. Będzie też możliwość przygotowania nieco póżniejszego repertuaru liryki francuskiej - utworów Machauta i Lescurela.Praktycznym zajęciom wokalnym i instrumentalnym prowadzonym przez Tadeusza Czechaka i Annę Mikołajczyk towarzyszyć będą konsultacje teatralne (...) W czasie kursu możliwe będzie korzystanie z bogatego instrumentarium Tadeusza Czechaka.

wpeE.gif (45906 bytes)
sand2000.jpg (49455 bytes) Coroczne kursy prowadzone przez członków Dekameronu sa zjawiskiem szczególnym, jedną z najwartościowszych sandomierskich inicjatyw (...) Warsztaty Dekameronu to chyba jedyna okazja w Posce, podczas ktorej młody instrumentalista może nie tylko zobaczyć i usłyszeć, ale i nauczyc sie gry na średniowiecznych instrumentach ( Ruch Muzyczny , 2000 ) 2000 Cantigas de santa Maria