1disccover.gif (23961 bytes) Dekameron...czyli historia miłości średniowiecznej         DUX 1995

 


2disccover.gif (22523 bytes)
Kolędy staropolskie z XVI-wiecznych kancjonałów Selles 1997
  • Narodził się nam Zbawiciel
  • Anieli w niebie śpiewają
  • Dzieciątko się narodziło
  • Szczyrej łaski chcąc wypełnić i inne.

 

Avecover2.jpg (76600 bytes) Średniowieczne pieśni maryjne Hiszpanii, Francji, Niemiec i Polski. DUX 1999  NOMINACJA  "FRYDERYK 2000"
  • Hiszpania - Alfonso X el Sabio - Cantigas de Santa Maria
  • Francja - motety- Kodeks Montpellier, XIII w. Kodeks  Bamberg, XIII w.
  • Niemcy - minnesäng   -  Reinmar von Zweter              (ca1200-ca 1260)   #   Frauenlob (1250-1318)             Nestler, XIII w.   # Der Meissner, XIV w.
  • Polska rękopisy:   BibliotekiJagiellońskiej2616 # Biblioteki Krasińskich, ca 1420  # Biblioteki Raczynskich, XV w. #  Praski, XV w. #  Malborski, XV w. # Kancjonał Walentego z Brzozowa 1554r. #   Graduał Tyniecki 1526r.
białycover.gif (1617 bytes) Muzyka Akademii Krakowskiej XV wiek. TONPRESS, 1999.

Breve regnum # Cracovia civitas # Magnificat # Pieśń o Wiklefie # Promitat eterno trono regi  i inne

 

powrót  back